Kadangkala Kita Telah Ketahui Tetapi Kita Kurang ingat Jika Kita Ketahui Hendak Perihal Itu

Betul namanya orang, tentu terdapat kurang serta lebihnya. Sebab tidak terdapat orang yang sempurna. Jadi kita wajib dapat balik kerak dengan seluruh kurang serta lebih diri kita. Serta demikian juga pula dengan orang lain, kita pula wajib menguasai serta menyambut bila orang lain mempunyai kekurangan. Kita wajib dapat menyambut itu. Serta yang sangat kerap terjalin …